MO
在线客服
客服热线
0755-88299753
客服组:
招商在线
QQ:
客服组:
产品咨询
QQ:
客服组:
人力资源
服务时间:
8:00 - 17:00
>
事务办

营销中心

        事务办是销售中心日常业务处理的核心部门。目前,销售中心在全国设立八个大区,每个大区配备专职助理,负责协助省区工作人员高效、快捷、准确、优质的进行日常销售工作及售后服务工作;并对日常办公所需资料进行收集、整理、处理、存档;对日常办公所需数据进行收集、整理、分析、处理、保存。
 
 
事务办为客户提供以下服务:
 
        首营资料办理
        定货申请处理
        发货查询回复
        发票申请处理
        客户档案建立
        临床资质办理
        客情关系维护
        业务往来记录
        往来函件处理
        售后服务跟进等。