MO
在线客服
客服热线
0755-88299753
客服组:
招商在线
QQ:
客服组:
产品咨询
QQ:
客服组:
人力资源
服务时间:
8:00 - 17:00
>
服务流程

客户服务

 
注:
   1、商业公司所有业务直接联系人为朗欧医药省区负责人。
   2、首营资质办理清单及办理要求请到下载区自行下载。
 
 
 
        一、咨询服务流程
 
 
        二、投标服务流程
 
 
        三、物价办理服务流程
 
 
        四、首营办理服务流程
 
 
        五、发货服务流程
 
 
        六、发货查询服务流程
 
 
        七、发票申请服务流程
 
 
        八、学术支持流程图